Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozo

· Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetat-Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozo: + Tơ visco: hòa tan xenlulozo trong NaOH loãng và CS2 thu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. Tơ gồm hai loại ·Một số loại tơ tổng hợp thường gặp. Trả lời Đáp án câu hỏi dưới Đốt cháy hoàn toàn g este X thu đcg CO2 và g H2O. Nếu X đơn chức thì CTPT của X là?/12/ |Trả lời Để điều chế,7 kg xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 cần dùng là bao nhiêu? · Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetat. + Tơ axetat: hòa tan xenlulozo với anhidrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozo diaxetat và xenlulozo triaxetat Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ: · Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. ·Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ: · Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. Bơm Tơ sản xuất từ xenlulozo ·Khái niệm về Tơ ·Phân loại tơ. Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi! Tơ nilon,6; Tơ nitron (hay olon) · 4-Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozo: + Tơ visco: hòa tan xenlulozo trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. Là sản phẩm của phản ứng giữ xenlulozơ với CS2 và NaOH là dung dịch rất nhớt gọi là visco. Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi! + Tơ axetat: hòa tan xenlulozo với anhidrit axetic (có H2SO4 đặc) thu được xenlulozo diaxetat và xenlulozo triaxetat. 08‏/09‏/Đáp án cho câu hỏi này chính là: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là tơ axetat và tơ visco. to-duoc-san-xuat-tu-xenlulozo-la-gi Tơ được sản xuất từ Đáp án: Tơ visco.

Từ xenlulozo ta có thể sản xuất hai loại tơ là: Tơ visco và Tơ axetat· Giải bởi Vietjack. Đáp án DCác loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ: · Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. · Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơDãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo. A. poli (vinyl doma), polietilen, poli (phenol-fomandehit) B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli (metylmetacrylat) C. Xenlulozo, poli (phenol-foinandehit), poliacrilonitrin. D. poli (metyl metacry lat), polietilen, poli (hexametylen adipamit) 01‏/03‏/Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ A. Tơ visco Trắc nghiệm môn Hoá Học Luyện Thi THPTAlanin có công thức là: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính Hợp chất có liên kết ion là. Chất nào sau đây là chất không điện li Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon ThuốcAlanin có công thức là: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính Hợp chất có liên kết ion là. Chất nào sau đây là chất không điện li Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon Thuốc
D. Polietilen. Câu Loại tơ nào sau đây điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. To nilon-6,B. To nitron. Câu Tơ được sản xuất từ xenlulozơ làKhối lượng mùn cưa cần dùng để sản xuấttấn ancol etylic là: Akg Bkg Ckg Dkg Câu Người ta điều chế CHOH từ xenlulozơ với cả quá trình có H=60% thì khối lượng CHOH thu được từ,4g xenlulozơ là A,04g B,67g C,04g D,4g CâuCách giải nhanh bài tập này. Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ: Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetat Câurr Nilon(hay tơ enang) là tên của công thức nào sau đây A. (-HN-[CH2]5-CO-)nCâu Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là. A. tơ viscoTơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) Tơ nilon-6,Tơ tằm. Bông. Tơ visco. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơID Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ?D. Tơ nilon-6,Đáp án C. HD: Hệ thống lại bài học về xenlulozơ
Đại diện cho dòng tơ này cóloại đó là ơ visco, tơ axetat. Những đặc điểm, ứng dụng của từng loại tơ được nêu rõ qua những thông tin cụ thể dưới đây. TổngCách giải nhanh bài tập này. Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ: Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetatCác loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ: · Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. · Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetat. Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi! Chọn DTơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 C Svà NaOH N a O H tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco· Chất rắn thu được sau phản ứng là. Đốt cháy hoàn toàn 0,mol hỗn hợp X gồm CH 4, CH 2, CHvà CH 6, thu được 6, lít CO(đktc) và 6,gam HO. Mặt khác,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Brtrong dung dịch. Giá trị của a làCác loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ: Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CSthu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco. Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có HSOđặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetat. [thrive_leads id=""] Các câu hỏi liên quan

Polibutađien được dùng để sản xuất cao su buna de mai. deTơ được sản xuất từ xenlulozơ là tơ visco và tơ axetat, bởi vì tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định Khi cho xenlulozơ tác dụng với CS2 và NaOH tạo ra một dung dịch rất nhớt gọi là visco. Khi bơm dịch nhớt này qua những lỗ rất nhỏ ngâm trong dung dịch H2SO4 (đề thi THPT mã đề): Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?C. Tơ xenlulozơ axetatC.Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là gì Tơ visco Tơ visco là một loại tơ bán tổng hợp, được tạo thành từ những polime có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị mắt xích liên kết tạo nên. Gọi là tơ visco. (d) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu (OH)2 tạo hợp chất màu tím. N (số mắt xích) = Độ polime hoá = Hệ số polime hoá Cách điều chế tơ visco Với các phát · Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch I2 làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím. B. Tinh bột. Là sản phẩm của phản ứng giữ xenlulozơ với CS2 và NaOH là dung dịch rất nhớt gọi là visco. (b) Các este đều nhẹ hơn H2O và tan tốt trong nước. (c) Tơ xenlulozơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ. · Từ xenlulozo ta có thể sản xuất hai loại tơ bán tổng hợp (trong CTPT) là tơ visco và tơ axetatĐáp án CBài tập vận dụng liên quan CâuCacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco A. Saccarozơ. D. Xenlulozơ Đáp án: Tơ visco. Bơm dd này qua lỗ rất nhỏ ngâm trong H2SO4 loãng, xenlulozơ được giải phóng ra dưới dạng những sợi dài và mảnh, óng mượt như tơ. C. Glucozơ. (e) Alanin dễ tanĐáp án cho câu hỏi này chính là: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là tơ axetat và tơ visco.

Bạn đang xem: Tơ đc sản xuất từ xenlulozo Tơ axetat: hòa hợp xenlulozơ với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc) thu được xenlulozơ điaxetat cùng xenlulozơ triaxetat. Cùng đứng đầu lời giải đi kiếm hiểu vềloại tơ này nhé! · Tơ Đc Sản Xuất Từ Xenlulozo Tơ visco: kết hợp xenlulozơ trong NaOH loãng cùng CS2 thu được hỗn hợp keo rất nhớt là tơ visco.