Polime dùng làm tơ sợi

B. Polibutađien. Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là: ; A. tinh bột, xenlulozơ, nilon-6,6 ; B. Xenlulozơ axetat, poli(vinyl xianua), nilon-6,6 ; C. PE, PVC, PS ; D. Xenlulozơ Polime được dùng làm tơ sợi là poliacrilonitrin. D. Poli(metyl metacrylat)Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi A. Polibutađien B. Poliacrilonitrin C. Poli (metyl metacrylat) D. Poli (phenol fomandehit) Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là: A. tinh bột, xenlulozơ, nilon-6,B. Xenlulozơ axetat, poli (vinyl xianua), nilon-6,C. PE, PVC, PS. D. Xenlulozơ, protein, nilon-6,6 · Các polime dùng làm tơ, sợi là: poliacrilonitrin (tơ nitron hay tơ olon) poli (hexametylen adipamit) (tơ nilon-6,6) poli (etylen terephtalat) (tơ lapsan) Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất Bình luận PE, PVC, PS. D. Xenlulozơ, protein, nilon-6,6· Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi A. Polibutađien B. Poliacrilonitrin C. Poli (metyl metacrylat) D. Poli (phenol fomandehit) Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là: A. tinh bột, xenlulozơ, nilon-6,B. C. Poli(vinyl clorua). Poliacrilonitrin có công thức [-CH2CH(CN)-]n là một polyme hữu cơ tổng hợp, bán tinh thể Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi A. Poliacrilonitrin. Xenlulozơ axetat, poli (vinyl xianua), nilon-6,C.

D. Isopren. D. Poli(metyl metacrylat) Câu hỏi: Trùng hợp chất nào sau đây để được polime dùng làm tơ sợi A. Metylmetacrylat. C. Acrilonitrin. B. Poli(vinyl clorua). C. Poliacrilonitrin. Lời giải tham khảo Cho các polime: amilozơ, xenlulozơ, xenlulozơ triaxetat, polienantoamit, amilopectin, teflon. B. Poli(vinyl clorua). Số polime dùng làm tơ, sợi là Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi A. Polibutadien. D. Poli(metyl metacrylat) C. Poliacrilonitrin. Câu hỏi: Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi A. Polibutadien. B. Etilen.– Chất dẻo là một trong những vật liệu polime có tính dẻo. Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất Bình luận Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký I. Tổng hợp kiến thức hóa Chất dẻoKhái niệm. Mã số thuếChịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang. – Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụngCác polime dùng làm tơ, sợi là: poliacrilonitrin (tơ nitron hay tơ olon) poli (hexametylen adipamit) (tơ nilon-6,6) poli (etylen terephtalat) (tơ lapsan) Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất Bình luận Một số polime dùng làm chất dẻo. Polibutadien. A. poli (hexametylenađiamit), visco, olon. Poli(metyl metacrylat). a) Polietilen (PE) PE là chất dẻo mềm, được dùng làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng. Poliacrilonitrin Dãy gồm các polime được làm tơ sợi là. b) Poli (vinyl clorua) (PVC) PVC là chất dẻo cứng, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, da giả Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi Poli(vinyl clorua). B. xelulozơ axetat, bakelit, PE. C. xenlulozơ, tơ nilon-6, PVC. D. poli (metylmetacrylat), visco, tơ enang Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: /GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày/7/ Chính sách quyền riêng tư · Các polime dùng làm tơ, sợi: xenlulozơ (bông), xenlulozơ triaxetat (tơ axetat), polienantoamit (tơ nilon-7).

Polietilen Tơ là tập hợp những vật liệu polime có dạng hình sợi dài và mảnh có độ bền nhất định. Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là: ; A. tinh bột, xenlulozơ, nilon-6,6 ; B. Xenlulozơ axetat, poli(vinyl xianua Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. Trong tơ, các phân tử polime có mạch không phân nhánh được sắp xếp Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. Trong cấu trúc của tơ, có những phân tử polime có dạng Tơ là những vật liệu polime có hình sợi mảnh và dài, có độ bền nhất định.Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất Bình luận Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký I. Tổng hợp kiến thức hóa Chất dẻoKhái niệm. Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: /GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày/7/ Chính sách quyền riêng tư Các polime dùng làm tơ, sợi: xenlulozơ (bông), xenlulozơ triaxetat (tơ axetat), polienantoamit (tơ nilon-7). D. Poliacrilonitrin Dãy gồm các polime được làm tơ sợi làMã số thuếChịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang. · Số polime dùng làm tơ, sợi là ABCDNeo Pentan chọn trả lời Bình luận Câu trả lời tốt nhất Neo Pentan gửi Các polime dùng làm tơ, sợi là: poliacrilonitrin (tơ nitron hay tơ olon) poli (hexametylen adipamit) (tơ nilon-6,6) poli (etylen terephtalat) (tơ lapsan) Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất ·/6/ trắc nghiệm hoá Đăng kí nhanh tài khoản với/6/ Câu hỏi: Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi A. Poli (vinyl clorua). C. Polibutadien. – Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng Số polime dùng làm tơ, sợi là ABCDNeo Pentan chọn trả lời Bình luận Câu trả lời tốt nhất Neo Pentan gửi Các polime dùng làm tơ, sợi là: poliacrilonitrin (tơ nitron hay tơ olon) poli (hexametylen adipamit) (tơ nilon-6,6) poli (etylen terephtalat) (tơ lapsan) Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất B. Poli (metyl metacrylat). – Chất dẻo là một trong những vật liệu polime có tính dẻo.

Số polime dùng làm tơ, sợi là ABC 3 Polime nhân tạo (polime bán tổng hợp): do chế hóa từ polime tự nhiên như tơ visco, tơ axetat, cao su lưu hóaPolime tổng hợp: do con Cho các polime: amilozơ, xenlulozơ, xenlulozơ triaxetat, polienantoamit, amilopectin, teflon.C. Polibutadien. · Các polime dùng làm tơ, sợi là: poliacrilonitrin (tơ nitron hay tơ olon) poli(hexametylen adipamit) (tơ nilon-6,6) poli(etylen terephtalat) (tơ lapsan) · Các polime dùng làm tơ, sợi là: xenlulozơ triaxetat (tơ axetat), poliacrilonitrin (tơ olon) Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất Bình luận (0)trắc nghiệm hoá Đăng kí nhanh tài khoản với/6/ Câu hỏi: Polime nào sau đây được dùng làm tơ sợi A. Poli (vinyl clorua). D. Poliacrilonitrin Dãy gồm các polime được làm tơ sợi là Tơ là loại hợp chất thiên nhiên hoặc tổng hợp dạng sợi dài, nhỏ với độ bền nhất định * Điều kiện của polyme dùng để sản xuất tơCó các mạch không phân nhánh,sắp xếp song song với nhauCó độ bền hóa học nhất định (bền với nhiệt và các dung môi thông thường)Không độc hại và bền vững với vi khuẩn B. Poli (metyl metacrylat).

Cho các polime: amilozơ, xelulozơ, xenlulozơ triaxetat, polienantoamit, amilopectin, teflon. Số polime dùng làm tơ, sợi là ABCD Nhiều polime có tính dẻo (polietilen, polipropilen), một số có tính đàn hồi (polibutađien, poliisopren) và một số có thể kéo thành sợi dai bền
Tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại polime tổng