Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Em hãy giữ nguyên quê mùa. · Nói ra sợ mất lòng em, Van em! Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Như hôm em đi lễ chùa. Hoa chanh nở giữa vườn chanh Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen Nói ra sợ mất lòng em Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Nói ra sợ mất lòng em. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy u mình với chúng mình chân quê. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy u mình với chúng mình chân quê. Em hãy giữ nguyên quê mùa. Hôm qua em đi tỉnh về. Hôm qua em đi tỉnh về, Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. · Van em! Như hôm em đi lễ chùa. Hôm qua em đi tỉnh về, Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Van em, Như em hãy giữ nguyên quê mùa hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Hôm qua em đi tỉnh về, Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thày u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy u mình với chúng mình chân quê. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Thầy Hoa chanh nở giữa vườn chanhmình với chúng mình về chân quêNói ra sợ mất lòng em, Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Thày u mình với chúng mình chân quê. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh,. Thầy u mình với chúng mình chân quêVan em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Bài hát trong album về quê tình ca chọn lọc anh còn yêu em Thuyền HoaÁi Vân Ca Dao Em Và Tôi Quang Linh, Hà PhươngNói ra sợ mất lòng em Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy u mình với chúng mình chân quêVan em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiềuVan em em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Nói ra sợ mất lòng em. Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh· Câu thơ: “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” Nét đặc sắc: “Van em”: thành khẩn, không còn là lời cảm thán mà là lời van xin người yêu hãy giữ nguyên những nét chân chất của quê hương mình. Câu(2đ): Học sinh hình thành đoạn văn dựa vào các gợi ý sau: Cám dỗ: là những hào quang, bóng bẩy, xa hoa của cuộc sống mà nhiều người hướng đếnCâu thơ: “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” Nét đặc sắc: “Van em”: thành khẩn, không còn là lời cảm thán mà là lời van xin người yêu hãy giữ nguyên những nét chân chất của quê hương mình. Câu(2đ): Học sinh hình thành đoạn văn dựa vào các gợi ý sau Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanhCâu(1,5 điểm): Câu thơ: “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” có nét đặc sắc ở chỗ thành khẩn, không còn là lời cảm thán mà là lời van xin người yêu hãy giữ nguyên những nét chân chất của quê hương mìnhCâu(1,5 điểm): Câu thơ: “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” có nét đặc sắc ở chỗ thành khẩn, không còn là lời cảm thán mà là lời van xin người yêu hãy giữ nguyên những nét chân chất của quê hương mình
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Thầy u mình với chúng mình chân quêNói ra sợ mất lòng em Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh vềCâu(1,5đ): Câu thơ: “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” có gì đặc sắc II. Làm văn (7đ): Câu(2đ): Anh chị giải thích câu tục ngữ: “Ăn cây nào rào cây đấy”. Câu(5đ): Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du Thế nên, dù kết quả ra sao, chàng vẫn quyết định: “Nói ra sợ mất lòng em Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” Không phải là “xin” mà tác giả sử· Em giữ chân quê, quê mùa không chỉ riêng cho anh, mà còn cho chính em, cho thầy u, cho xóm làng, cho quê hương đất nước. Thật là những lí lẽ hết thức xác thực. Nhà thơ đi từ việc kể về những chi tiết thay đổi. Sau đó, bày tỏ xúc cảm và suy nghĩ của mình trước sự thay đổi đóVan em, Như em hãy giữ nguyên quê mùa hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Thầy Hoa chanh nở giữa vườn chanhmình với chúng mình về chân quê Hôm qua em đi tinh đi it nhiều

Như long em di lễ chùa. Như hôm em đi lễ chùa. Như hôm em đi lễ chùa. Như hôm em đi lễ chùa. Van em em hãy giữ nguyên quê mùa. Nói ra sợ mất lòng em. Van em em hãy giữ nguyên quê mùa. Thầy u mình với chúng mình chân quê Van em em hãy giữ nguyên quê mùa. Thầy u mình với chúng mình chân quê Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh Nói ra sợ mất lòng em. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh Van em em hãy giữ nguyên quê mùa. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!Hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy u mình với chúng mình chân quê. Thật là những lí lẽ hết thức xác thực. Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Bài thơ Chân Quê trong nhiều tác phẩm thơ ca, tập thơ của Nguyễn Trọng BínhNói ra sợ mất lòng em Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Nói ra sợ mất lòng em, Van em! Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Em hãy giữ nguyên quê mùa. Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Bài hát trong album về quê tình ca chọn lọc anh còn yêu em Thuyền HoaÁi Vân Ca Dao Em Và Tôi Quang Linh, Hà Phương Em giữ chân quê, quê mùa không chỉ riêng cho anh, mà còn cho chính em, cho thầy u, cho xóm làng, cho quê hương đất nước. (Nguyễn Bính, Chân quê) Chọnđáp · Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Dưới đây là phiên bản do Quang Linh trình bày Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Nhà thơ đi từ việc kể về những chi tiết thay đổi. Sau đó, bày tỏ xúc cảm và suy nghĩ của mình trước sự thay đổi đó Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trung Đức phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên. Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Hôm qua em đi tỉnh về, Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

Thầy u mình với chúng mình chân quê Nguyễn Bính. Hoa chanh nở giữa vườn Chanh Thầy u mình với chúng mình chân quêÁo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Như hôm em đi lễ chùa. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Aó cài khuy bấm, em làm khổ tôiVan em em hãy giữ nguyên quê mùaTừ bài thơ ở phần Đọc hiểu trên, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng Van em,em hãy giữ nguyên quê mùa.Hôm qua em đi tỉnh về, Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hôm qua em đi tỉnh về, Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Câu(2đ): Học sinh hình thành đoạn văn dựa vào các gợi ý sau: Cám dỗ: là những hào quang, bóng bẩy, xa hoa của cuộc sống mà nhiều người hướng đến Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! Xem bài khác Ca khúc Kiếp Dã Tràng của nhạc sĩ Từ Công Phụng – Khi chuyện tình giống như loài dã tràng xe cát Nhà thơ không dám trách chỉ mong muốn “van em em hãy giữ nguyên quê mùa”. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trung Đức phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên. (Nguyễn Bính, Chân quê) Chọnđáp Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh! · Van em em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thày u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Phải là người yêu văn hóa truyền thống, yêu những nét đẹp Việt Nam thì nhà thơ mới nặng lòng như thế Van em! Dưới đây là phiên bản do Quang Linh trình bày Câu thơ: “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” Nét đặc sắc: “Van em”: thành khẩn, không còn là lời cảm thán mà là lời van xin người yêu hãy giữ nguyên những nét chân chất của quê hương mình. (Nguyễn Bính, Chân quê) Lựa chọn đáp án đúng: CâuVăn bản trên được viết theo thể thơ nào A. Lục bát B. Song thất lục bátNói ra sợ mất lòng em, Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa. Em hãy giữ nguyên quê mùa. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy u mình với chúng mình chân quê. Câu(1,5đ): Câu thơ: “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” có gì đặc sắc II. Làm văn (7đ) Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, Thầy u mình với chúng mình chân quê. Như hôm em đi lễ chùa, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. (Chân quêNguyễn Bính) Câu(0,5đ): Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào Câu(1đ): Chỉ ra biện pháp nghệ thuật tiêu biểu của đoạn thơ và nêu tác dụng.

Phải là người yêu văn hóa truyền thống, yêu những nét đẹp Việt Nam thì nhà thơ mới nặng lòng như thế Nhà thơ không dám trách chỉ mong muốn “van em em hãy giữ nguyên quê mùa”.